Rytiersky rád sv. Gorazda"Budúcnosť bude patriť tomu, kto prinesie svetu najväčšiu nádej"

Dobrovoľníctvo, kolektív dobrých detí, pravé hodnoty a veľa veľa hier a nových poznatkov a zručností

Publikované 29.08.2017 v 13:30 v kategórii Výchovno-vzdelávacie aktivity, prečítané: 92x

Milí rodičia,

pomaly sa priblížil čas konca letných prázdnin, začiatok nového školského roka a nového kolotoča povinností i radostí z úspechov našich malých i veľkých.

Naši šikulkáči majú pred sebou 10 mesiacov školy – učenia - školskej radosti i „mučenia“ :-D. Veríme, že všetkým sa bude dariť a budú mať zo získavania nových vedomostí a zručností len šťastie v očkách.

Pri tomto novom kolobehu sa chceme i my zaujímať o miesto vo Vašom pravidelnom rytme života. Svojou ponukou krúžkov a rôznych aktivít chceme Vašim deťom spestriť voľný čas – vyplniť ho užitočne, naplno a zaujímavo. Vy deťom zabezpečujete všetko potrebné od lásky, cez opateru, starostlivosť, vytváranie predpokladov pre budúcnosť v školách i v rámci krúžkov. Ste super a zaslúžite si od svojich ratolestí veľkú vďaku.

A budeme sa opakovať – veď opakovanie je matka múdrosti :-)

My by sme Vám v tejto radosti i práci radi pomohli. Počas našich cezročných aktivít ponúkame deťom možnosť tráviť svoj voľný čas v kolektíve detí, ktoré túžia po čistom a krásnom živote plnom ideálov. Po živote, kde budeme môcť jeden druhému pomáhať bez obáv, že zneužije našu ochotu, bez obáv, že keď sa nám niečo nepodarí presne podľa našich predstáv, bude sa nám druhý smiať... V našom kolektíve vytvárame priestor pre každé dieťa pre jeho osobný rozvoj, možnosti rásť v tom, v čom je výnimočné, každému venujeme osobitnú starostlivosť.

No čo je dôležité a v čom je naša práca s deťmi a mládežou jedinečná, je to, že dbáme na to, aby boli v deťoch formou záujmových krúžkov (tvorivé dielne, dramatický krúžok a spevokol, výchova k rytierstvu...), hier, diskusií a pod. podporované morálne hodnoty.

Ako to celé funguje?

Na začiatku stretnutia budeme mať krátky príbeh o výnimočných osobnostiach nášho národa i sveta. Na základe príbehu poukážeme detskou rečou na správny život jednotlivca, rodiny či spoločnosti. Aby si deti mohli neskôr doma pripomenúť danú diskusiu, podporíme toto uvedomenie tvorivou činnosťou pomocou rôznych výtvarných techník - koláž, modelovanie z hliny, maľba na plátno atď.

Keďže však deti dostávajú z každej strany mnoho podnetov pre osobný rozvoj, rozhodli sme sa v nich posilniť i možnosť nielen s vďakou prijímať, ale naopak i dávať druhým lásku a pozornosť formou položenia základov v dobrovoľníctve - keďže súčasťou našich aktivít je i dramatický krúžok, rozhodli sme sa rozšíriť počet návštev domovov dôchodcov a príp. iných zariadení pri príležitosti našich vystúpení a navyše by sme radi v týchto zariadeniach podľa možností ostali nejaký krátky čas, aby deti mohli spoznať život klientov daných zariadení, ich radosti i starosti. Našim malým dobrovoľníkom by sme súčasne boli oporou a mohli viesť rozhovory o ich zážitkoch. Z našich skúseností vieme, že žiadne dieťa nie je také malé, aby nemohlo dávať lásku druhému hoci i cudziemu človeku :-) Stačí mu dať priestor a podporu, aby tak mohlo konať a vytvoriť tak zo svojej osobnosti osobnosť dobrú, čistú a krásnu.

A tak - príbehy, tvorivé dielne, dramatický krúžok spolu so spevokolom, hry, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stretnutí, základy dobrovoľníctva, vystúpenia, prezentácia výtvarných prác pri vystúpeniach a iných kultúrno-spoločenských podujatiach Rytierskeho rádu sv. Gorazda, rozhovory, staré i nové priateľstvá - to všetko dáva našim deťom možnosť rásť duchovne a duševne.

K tomu samozrejme nesmieme vynechať klasické podujatia ako napr. Mikulášska besiedka, maškarný ples, Noc kostolov, Hľadanie Gorazdovho pokladu, Deň detí.......:-)

Preto Vás i Vaše deti pozývame na naše cezročné aktivity, ktoré sa budú tento školský rok 2017/2018 konať každý pondelok v čase od 15,30 - 17,00 hod. na Chrenovskej 15 v Nitre.

Ak máte záujem zapojiť sa do našich - už spoločných - aktivít, budeme radi, ak nám oznámite meno a dátum narodenia Vášho dieťaťa do 8.9.2017 a tým ho prihlásite do skutočne neskutočných stretnutí s mladými rytiermi :-)


Všetci ste vítaní :-)


Príjemný zvyšok prázdnin Vám praje
Kolektív Rytierskeho rádu sv. Gorazda

Chrenovská 15, 949 01 Nitra

č.t. 0949 360 830

http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?