Rytiersky rád sv. Gorazda"Budúcnosť bude patriť tomu, kto prinesie svetu najväčšiu nádej"

Free teens na Slovensku – Sloboda a(lebo) zodpovednosť

Publikované 12.11.2015 v 12:59 v kategórii Výchovno-vzdelávacie aktivity, prečítané: 156x

Na základe našich skúseností vidíme, že sa mladí ľudia často krát zaujímajú o dianie vôkol seba, vidia však len chaos vo vzťahoch, v spoločenskom dianí a pod. Nemajú jasnú predstavu o tom, na akých princípoch by mali sociálne väzby fungovať... I preto potom pri hľadaní riešení svojich vlastných problémov v snahe byť samostatní a slobodní tápajú a robia mnohé prešľapy, ktoré ich vedú k životu bez stability v tomto veku dokonca už i v sexuálnom živote a samozrejme v ich vnútornom prežívaní. Z tohto pohľadu vidíme jasnú potrebu výchovy a vzdelávania mladých ľudí k samostatnosti a slobode v rozhodovaní sa, ktoré však idú ruka v ruke nevyhnutne so zodpovednosťou. Preto sme sa rozhodli ponúkať na školách program Free teens na Slovensku – Sloboda a(lebo) zodpovednosť. Tento je svojou podstatou výchovno-poradenským programom kladúcim dôraz na prevenciu negatívneho sociálneho správania.

V minulých rokoch a i teraz priebežne sme na základných a stredných školách v Nitre a jej okolí realizovali cyklus prednášok s názvom Free teens na Slovensku (pre informáciu, tento program bol zameraný na prevenciu negatívneho sexuálneho správania určeného mladým ľuďom a ich okoliu). Na základe predchádzajúcich skúseností cítime potrebu priblížiť sa mladým ľuďom i v konkrétnych aj širších oblastiach – ako je bližšia charakteristika vzťahov v spoločnosti a kvalita ich dopadu na jednotlivcov. Náš program je teda charakteristický svojím dôrazom na výchovu k zdravej rodine. Zaoberá sa komplexným pohľadom na naše slobodné rozhodnutia, ktoré realizujeme už od narodenia. Sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Náš lektor poukazuje na to, aké dôsledky má naše rozhodovanie na náš ďalší život. Spolu s poslucháčmi riešime predovšetkým vzťah medzi deťmi, súrodencami, rodičmi a deťmi, ľuďmi v spoločnosti, partnermi a manželmi. Medzi nosné témy patria otázky: Čo je to šťastie? Ako vyzerá rodina? Aké riziká prináša predčasný sexuálny život, drogy,... ? Ako nasmerovať naše životy, aby sme boli všetci šťastnejší a svet lepší?

Prednášky z programu Free teens na Slovensku – Sloboda a(lebo) zodpovednosť odprednášal v poslednom období lektor Mgr. Richard Vereš na školách: na Základnej škole v Čeľadiciach, v Nitre na SŠ združenej na Cintorínskej ulici, na Základnej škole a na Strednej škole stavebnej na ulici Cabajskej a na Základnej škole v Alekšinciach, kde nám i poskytli finančný príspevok na našu činnosť, za čo pani riaditeľke i Rodičovskému združeniu touto veľmi ďakujeme.

Na záver chceme dodať, že ak chceme mať správne a zdravo uvažujúcu a zodpovednú budúcu generáciu, je dobré jej venovať čas a správne ju viesť a inšpirovať. Program Free teens na Slovensku – Sloboda a(lebo) zodpovednosť tieto ciele sledujú a snažia sa mladých ľudí a ich okolie k zdravému životnému štýlu viesť a podporovať ich v ňom.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?