Rytiersky rád sv. Gorazda"Budúcnosť bude patriť tomu, kto prinesie svetu najväčšiu nádej"

Staňme sa tvorivými, čestnými a láskyplnými ľuďmi :-)

Publikované 21.06.2018 v 10:53 v kategórii Výchovno-vzdelávacie aktivity, prečítané: 30x

Staňme sa tvorivými, čestnými a láskyplnými ľuďmi :-)


Školský rok sa chýli ku koncu – ani nevieme ako, uplynul nám ako voda... Aby sme si pripomenuli všetky krásne chvíle, rozhodli sme sa zrekapitulovať všetky uplynulé aktivity.

Deti v dnešnej dobe dostávajú v rámci možností svojich rodičov a ich okolia naozaj všetko. Snažíme sa im dávať lásku, zabezpečenie, dobré školy, krúžky... Je ťažké obstáť v konkurencii vzdelávacích organizácií, no veríme, že naša práca je pre deti obohacujúca. My totiž deti nielen vzdelávame, ale snažíme sa upevňovať v nich pravé hodnoty darované ich vlastnou rodinou, vytvárať priateľské prostredie, kde nikto nestojí na pokraji, rešpektovať identitu dieťaťa a jeho talent...


A tak i aktivity uplynulého školského roka boli spojené s týmito ideálmi:

Naším cieľom v školskom roku 2017/2018 bolo Stať sa tvorivými, čestnými a láskyplnými ľuďmi.

Deťom zúčastňujúcim sa cezročných aktivít sme ponúkli komplex troch výnimočných vecí:


1. Prezentáciu ich prác a nadania na verejných vystúpeniach v domovoch dôchodcov a na kultúrno-spoločenských podujatiach Rytierskeho rádu sv. Gorazda (deti vystupovali v sociálnom zariadení Pokoj a zdravie n.o. v Nitrianskej Strede v októbri 2017, Vianočné pásmo odprezentovali v decembri taktiež v sociálnom zariadení Pokoj a zdravie n.o. v Nitrianskej Strede a v Alekšinciach pri príležitosti Vianočných trhov; Ďalšie vystúpenie sa konalo pri príležitosti noci kostolov v objekte Rytierskeho rádu sv. Gorazda a opäť v sociálnom zariadení Pokoj a zdravie n.o. v Nitrianskej Strede. Celkovo deti predviedli 5 vystúpení pozostávajúcich z prednesu poézie a prózy, piesní, hry na hudobné nástroje a divadelných scénok.) Návštevami domova dôchodcov sme tak vytvorili podmienky pre to, aby v deťoch ostala stopa – túžba vyrásť v ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud druhého človeka. Návštevou domova dôchodcov sme pre deti vytvorili priestor, v ktorom sa mohli naučiť byť malým dobrovoľníkom –prinášali radosť starkým i ostatným divákom vo forme vystúpení, rozhovormi a úsmevom pomohli rozptýliť ťažký čas zúčastnených...


2. Počas samotných krúžkov, ako sú tvorivé dielne (maľovali sme na plátno Svet snov, navrhli sme vlastné vynálezy, vytvorili ikebany na hroby, malé Betlehemčeky z hliny, upiekli koláčiky pre Jánošíka a svojich kamarátov, ušili sme si futbalovú loptičku, poskladali taštičky z tapiet, vytvorili sme darčeky pre otcov i mamy...),

dramatický krúžok (písali sme básne, nacvičovali a predviedli 5 krásnych vystúpení),

výchova k rytierstvu (zamysleli sme sa nad sebou i svojím okolím. Tieto zamyslenia boli spojené s príbehmi významných osobností sveta – napr. Ježiš, Milan Rúfus, Thomas Alva Edison, Jurij Gagarin, Ľudmila Pajdušáková, Don Bosco, Johanka z Arku, Benjamin Franklin, Sv. František z Assisi, Edison Arantes do Nascimento – Pelé, Michelangelo Buonarroti, William Wilberforce, Helen Kellerová z Alabamy a iní)

a športových aktivít (pohybové hry pri každom stretnutí – v zime či v leteJ, extra akcie pri príležitosti Dňa detí, Challenge day, Hľadanie Gorazdovho pokladu a iné).


3. Ako bonus sme pre deti a ich rodiny zorganizovali výlet do Atlantis center v Leviciach na výstavu Titanicu, usporiadali sme vianočné tvorivé dielne v Nitre a Alekšinciach a Maškarný ples.

Vieme, že je náročné vychovávať deti v dnešnom čase tak, aby sme im vštepili správne hodnoty a dali im základ pre dobrú budúcnosť. Nezištná pomoc druhému človeku a správny, dobrý kolektív rovesníkov toto poslanie rodiča umocňuje. Preto sme naozaj radi, že ste sa zapojili s nami do výchovy mladých dobrovoľníkov a láskyplných ľudí :-)


Na záver a zároveň na nový začiatok si dovoľujeme pozvať Vaše deti, Vás rodičov i Vašich priateľov na cezročné aktivity nového školského roka 2018/2019, ktoré sa budú niesť v duchu témy: Zas som o rok starší... Kto vlastne som?

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?