Rytiersky rád sv. Gorazda"Budúcnosť bude patriť tomu, kto prinesie svetu najväčšiu nádej"

Youtuber, you too?

Publikované 03.11.2017 v 10:07 v kategórii Naše projekty, prečítané: 41x

V týchto dňoch sme sa rozhodli zapojiť sa do grantovej výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie - Klub darcov.

Podali sme projekt s názvom Youtuber, you too?


O čo sa jedná?


Tím Rytierskeho rádu sv. Gorazda, dobrovoľníci a deti navštevujúce voľnočasové aktivity v sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda spolu s ich rodičmi a príbuznými vytvoria spoločný projekt, ktorý bude spájať všetky generácie a vytvárať priestor

pre fantáziu a kreativitu v každom veku.

Naše pravidelné stretnutia na výchovno- vzdelávacích aktivitách, ktorých gro spočíva v práci na tvorivých dielňach, výchove k rytierstvu, dramatickom krúžku, športových či letných aktivitách a iných, obohatíme o jednu zvláštnosť a to o youtube aktivity. Deti, ktoré majú youtuberské ambície budú vytvárať krátke videá, fotodokumentáciu a zábavné scénky, ktoré budú slúžiť ako upútavky na ďalšie chystané akcie, získavanie nových malých dobrovoľníkov a záujemcov o aktivity RRSG alebo aj na už zrealizované podujatia v oblastiach, ktorým sa venujeme (ako sú spomínané výchovno-vzdelávacie aktivity, vystúpenia detí na verejnosti – napr. v domovoch dôchodcov, výstavy ich prác počas stálej expozície v sídle RRSG či pri rôznych príležitostiach –napr. Noc kostolov, Dni zdravia apod., ale i sociálna a humanitárna pomoc poskytovaná rodinám, jednotlivcom i zariadeniam). Videami spracovávanými na notebooku za použitia mikrofónov budeme okrem iného propagovať konkrétne miesta a mestá na Slovensku, ktoré počas akcií s deťmi, ich rodinami a známymi navštívime, čím prispejeme aj k informovanosti ľudí o zaujímavých lokalitách v okolí a celkovo na Slovensku.


Čo chceme vylepšiť svojím projektom?


Prostredníctvom projektu chceme dať deťom priestor rozvíjať svoju tvorivosť a zároveň ich naučiť tímovej práci, ktorá bude nevyhnutná pri tvorení námetov videí, ktoré budeme deti učiť strihať, spracovávať a upravovať do finálnej podoby.

Našim zámerom je aj upevnenie spolupráce nielen medzi nami (RRSG), ale aj s rodičmi či inými príbuznými detí, čím upevníme rodinné vzťahy vzájomnou spoluprácou a trávením voľného času, nakoľko možnosť zúčastňovať sa pripravovaných akcií a podieľať sa na nich má i rodina dieťaťa navštevujúceho naše aktivity, prípadne jeho kamaráti, známi a pozvaní hostia.

Nakoľko sa videá budú natáčať pri rôznych príležitostiach, ako je napr. spoločný výlet pre rodičov s deťmi, vystúpenia detí, výstavy ich prác, výchovno-vzdelávacie aktivity pravidelné i letné, budeme sa pohybovať na väčšom území Slovenska –

nielen na ústredí RRSG, čím vytvoríme rôzne príležitosti na spoznávanie našej krajiny a na poukázanie jej krás prostredníctvom videí.

Videá si diváci budú môcť pozrieť na slávnostnom pod ujatí cez dataprojektor – tento bude slúžiť i pri iných vzdelávacích aktivitách našej organizácie napr. prednášky na školách.


Ak chcete podporiť náš nápad, prosíme Vás o zahlasovanie za náš projekt na stránke 

https://www.nkn.sk/nase-programy/klub-darcov

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfym7R2LeMzFm9vdFUF9r0UmwDrX24DvqnnnaH_8i2F-CiLCg/viewform


Ďakujeme :-)

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?