Rytiersky rád sv. Gorazda"Budúcnosť bude patriť tomu, kto prinesie svetu najväčšiu nádej"

Záverečná správa 2013

Publikované 18.02.2014 v 11:08 v kategórii Záverečné správy, prečítané: 215x

Minulý rok 2013 sa hneď od začiatku až do konca niesol v duchu pomoci druhým, spoločensko-kultúrnym životom, vzdelávacími a voľnočasovými aktivitami. Akcií sa zúčastnili ľudia všetkých vekových i sociálnych skupín.

Hneď prvou úspešne zrealizovanou akciou bolo krásne vianočné vystúpenie našich detí, ktoré si v rámci voľnočasových aktivít pripravili pásmo pozostávajúce z piesní, básní i prózy. Toto predstavenie bolo určené dňa 4.1.2013 klientom a zamestnancom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovci. Súčasťou bolo i odovzdanie vecného daru v podobe šatstva, obuvi a hračiek.

Po takomto začiatku sme pokračovali v realizácii tvorivých dielní pre deti vo vekovej kategórii od 3 do 15-tich rokov. Cieľom celoročnej témy týchto dielní je zážitkovým vzdelávaním priviesť deti k podpore vzájomnej súdržnosti, integrácii zdravotne postihnutých, posilneniu vzájomného porozumenia medzi zdravými a postihnutými deťmi, podpore duchovného rozvoja a povedomia za pomoci tvorivých aktivít. Pomôckami sú rôzne hry, pohybovo-tanečné aktivity, hudobné okienka a tvorivé dielne. Deti tvoria pomocou rôznych výtvarných techník ozdoby do svojich domovov, ako bolo napr. zdobenie tanierikov a tácok, vyrábajú farebné prútené gule pomocou lepenia na balóniky škrobom a lepidlom a zdobia ich kvietkami a motýľmi... Z príležitosti Dňa matiek vyrábali pohľadnice, učili sa spoločne báseň, ku Dňu rodiny zas nakreslili plagát svojej rodiny, k príležitosti osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda sa učia o jednom z našich slovenských svätcov sv. Gorazdovi a na jeho počesť vyrábali pohľadnice. Považujeme za dôležité upevniť vo svojom vnútri i v duchu detí a mladých ľudí vedenie k správnym duchovným hodnotám, ktoré nám svätí – ako napr. Cyril a Metod a sv. Gorazd, či mnohí „obyčajní“ ľudia z nášho okolia priniesli a prinášajú a okrem povzbudenia treba aktualizovať i odkaz našich predkov pre dnešného človeka.

Všetky ich výrobky boli prezentované na oslavách 1150-teho výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska, ktorých sa zúčastnili i hostia zo zahraničia – Poľska, Rakúska, Nemecka a Chorvátska.

Nesmieme však zabudnúť na najväčší sviatok detí, na ktorý sa každý rok veľmi tešia – Deň detí. Tak sa dňa 3.6.2013 sa v priestoroch domu rytierského rádu konala oslava tohto sviatku. Akcie sa zúčastnilo 14 detí s rodičmi. Nosnou témou hier bol výlet ufónikov na planétu Zem, pričom sa snažili nájsť Slovensko. Po kvalifikačnom preskákaní skackacieho panáka získali ufónikovské tykadlá a museli si ísť pobaliť kufre, obliecť sa a odletieť na Zem. Tu prekonávali rôzne prekážky, ako je preskákanie sa až do Európy cez rôzne kontinenty, zdolanie opičej dráhy, triafanie do terčov atď. Hry sa nezaobišli bez tímovej spolupráce pri obchádzaní prekážok na ceste s tenisovou raketou v ruke a loptičkou, ani bez preukázania dovedností pri odhaľovaní krás liečivých rastlín. Smiech, dobrá nálada, naháňanie a veselý džavot sprevádzali program až do samého konca, keď si deti pri hre Letí, letí oddýchli a úspešne dospeli k poslednej disciplíne – kresba mapy Slovenska. Všetky deti nakreslili na veľkú mapu, čo sa im na Slovensku páči a s pečiatkami na ufónikovských letenkách si prišli pre svoju sladkú odmenu.

Vyvrcholením detských voľnočasových aktivít boli aktivity, ako je 1. Letný tábor, 2. Vianočné vystúpenie.

A tak v dňoch 8.7.2013 – 12.7.2013 v čase od 7,30 do 16,30 hod. sa v priestoroch Rytierskeho rádu sv. Gorazda uskutočnil denný letný tábor, ktorý niesol meno „Stvorenie sveta“. Počas piatich dní sa deti oboznamovali s procesom stvorenia sveta a mali možnosť rozšíriť si okruh svojich priateľov. Program bol vedený v duchu spoznávania Božieho plánu a samotnej realizácie. Pomocou výtvarných techník deti vytvorili vesmír, zvieratká i samotných ľudí. Pohybové aktivity prispeli k rozvoju ich motorických zručností – mali totiž možnosť zaskákať si na trampolíne, zahrať si loptové hry, zacvičiť si rannú rozcvičku na žinenkách, zabehať na neďalekom ihrisku, či zájsť do bludiska a na kolotoče do mestského parku na Sihoti. K dispozícii boli i kolieskové korčule a iné spoločenské hry vrátane kinectu. Neobišlo ich ani spievanie ľudových piesní spolu s hrou na hudobné nástroje. Deti v širokej vekovej hranici od 3 do 15-tich rokov mali v rámci tábora možnosť zažiť i „súrodenecké“ vzťahy, čo im umožnilo naučiť sa rešpektovať záujmy druhých a naučiť sa spolupráci i ochrane mladších či zdravotne znevýhodnených.

Po veľkých letných prázdninách začal nový školský rok a s ním i naše stretnutia na tvorivých dielňach. Našou túžbou bolo privítať deti slávnostne, aby cítili, že sa im začína opäť veľké dobrodružstvo pri objavovaní svojich možností, nových aktivít a nadväzovania nových kamarátstiev. Preto sme im pripravili slávnostný banket, na ktorý prišli slávnostne oblečení. Po takomto privítaní sa na ďalšom stretnutí s chuťou pustili do práce. Nakoniec pred ukončením voľnočasových aktivít roka 2013 bola ako už tradične Mikulášska besiedka pre deti a ich rodiny. Trpezlivo pripravované tradičné koncoročné vianočné vystúpenia boli venované deťom, dospelým a starším ľuďom. Divákmi boli nielen veriaci v kostole, kde bolio jedno z vystúpení, ale aj obyvatelia zariadenia pre seniorov (vystúpenie zo dňa 19.12.2013 pre zariadenie pre seniorov Zobor, Jánskeho 7, Nitra-Zobor, ktorého sa zúčastnilo asi 50 klientov zariadenia a vystúpenie zo dňa 23.12.2013 predvedené v zariadení pre sociálnych služieb v Nitrianskej Strede, ktorého sa zúčastnilo asi 30 dôchodcov a zamestnancov zariadenia). Cieľom vianočných vystúpení je nielen priniesť radosť ľuďom – divákom z kruhu rodín našich detí či klientom rôznych sociálnych zariadení v čase vianočných sviatkov, ale i motivácia detí k vynaloženiu úsilia pri nácvikoch, aby dokázali obetovať svoj čas a energiu pre druhých, hoci ich často krát nepoznajú. Svojím milým vystúpením a úsmevom však dokážu zmeniť aspoň na čas utrpenie, smútok, bolesť či samotu niektorých ľudí. A táto radosť im je odmenou a popudom na zamyslenie sa nad svojím okolím a ľuďmi v ňom.

Nakoniec, no nie v poslednom rade, spomenieme prednáškový cyklus nazvaný Free teens. Tento sa na základe pozitívnych ohlasov z minulých rokov opäť realizoval na školách v Čeľadiciach a v Nitre. Od februára 2013 predniesol žiakom 7. až 9. ročníkov základných škôl a na stredných školách lektor Mgr. Richard Vereš výchovno-vzdelávací program zameraný na prevenciu správania dospievajúcich, so zvláštnym zameraním na prevenciu rizikového sexuálneho správania. Určený je najmä mladým ľuďom vo vekovej kategórii 12-19 rokov, ich rodičom, pedagógom a okoliu týchto mladých ľudí 

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?