Rytiersky rád sv. Gorazda

"Budúcnosť bude patriť tomu, kto prinesie svetu najväčšiu nádej"

Kde nás nájdete

Publikované 18.02.2014 v 11:09 v kategórii Kontakt, prečítané: 360x

Rytiersky rád sv. Gorazda Chrenovská 15 949 01 Nitra rrsvgorazda@gmail.com Celý článok ›


Záverečná správa 2013

Publikované 18.02.2014 v 11:08 v kategórii Záverečné správy, prečítané: 246x

Minulý rok 2013 sa hneď od začiatku až do konca niesol v duchu pomoci druhým, spoločensko-kultúrnym životom, vzdelávacími a voľnočasovými aktivitami. Akcií sa zúčastnili ľudia všetkých vekových i sociálnych skupín. Hneď prvou úspešne zrealizovanou akciou bolo krásne vianočné vystúpenie našich detí, ktoré si v rámci voľnočasových aktivít pripravili pásmo pozostávajúce z piesní, básní i prózy. Toto predstavenie bolo určené dňa 4.1.2013 klientom a… Celý článok ›


Pomoc tým čo to potrebujú

Publikované 18.02.2014 v 11:06 v kategórii Charitatívne aktivity, prečítané: 231x

Gro našej činnosti tvoria práve charitatívne činnosti zamerané na sociálne slabé rodiny, zdravotne znevýhodnených, resp. detské domovy, domovy dôchodcov, atď. Poskytujeme šatstvo, obuv, kuchynské potreby, nábytok a iné veci. Ľuďom v hmotnej núdzi sa snažime pomôcť nielen materiálne, ale najmä i duchovne. Častokrát si neuvedomujú, že získaním šatstva, prípadne iných vecí, si pomôžu dočasne, no nerieši to ich celkový problém. A práve preto sa snažíme im… Celý článok ›


Tvorivé dielne pre deti a mládež

Publikované 18.02.2014 v 11:04 v kategórii Výchovno-vzdelávacie aktivity, prečítané: 214x

Deti sú našou budúcnosťou a tak najlepšou investíciou pre nás sú prave ony. Každý pondelok sa stretávame v priestoroch Rytierskeho rádu sv. Gorazda s deťmi rôznych vekových kategórií a rozvíjame kreatívnosť detskej fantázie pomocou využitia výtvarnej, dramatickej a hudobnej aktivity. V rámci vnútorných projektov realizujeme nápady, ktorým sa tešia i rodičia detí, ktorí sa môžu tiež spolupodialať. V letných mesiacoch organizujeme denné tábory, ktoré… Celý článok ›


Naše poslanie

Publikované 18.02.2014 v 11:01 v kategórii O nás, prečítané: 390x

Rytiersky rád sv. Gorazda je občianskym združením, ktoré má niekoľkoročnú pôsobnosť v sociálnej oblasti, zabezpečuje voľnočasové aktivity pre deti i mládež, poskytuje prednášky, školenia ako i semináre, pričom kladie dôraz na morálne hodnoty, potrebu rodiny, ako i rešpektovanie ľudských práv. Prostredníctvom svojej činnosti sa snažíme verejnosť oboznamovať o aktuálnom dianí spoločnosti, potrebách jedincov ako i komunít. Charitatívna činnosť je jedna z… Celý článok ›